Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Kamu Hukuku Anabilim Dalı

AİHM içtihatları bağlamında Türk ve Anglosakson hukukunda kolluğun silah kullanma yetkisi

Power to use firearms of law enforcement officers in Turkish and Anglosaxon law in the context of ecrthr judgements

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 449799 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kolluğun silah kullanma yetkisi hem Türk hem de Anglo-Sakson Hukuku bakımından ele alınmıştır Ayrıca konuya ilişkin olarak AİHM tarafından getirilen ilkelere de ayrıntılı olarak yer verilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Power of law enforcement officers on using firearms has been both examined considering Turkish and Anglo-Saxon Law systems In addition to this, the priciples of ECrtHR has been taken into consideration in detail ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.