Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Aile hekimliğinin ikinci yılında Antalya İli Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde birinci basamak sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi

Evaluation of the primary health care in Antalya (Kepez and Konyaalti district) in the second year of family medicine

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 388469 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Antalya Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde aile hekimliği çerçevesinde sunulan, birinci basamak sağlık hizmetlerinin ilk başvuru, erişebilirlik, süreklilik, kapsayıcılık ve koordinasyon özelliklerini yerine getirebilme düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study aimed to investigate the level of primary health care ability to perform the characteristics: first contact, accessibility, longitidunality, comprehensiveness and coordination in Antalya, Konyaaltı and Kepez This research is a cross-sectional study that hold through survey method covers family physicians in the region, and women above 15 chosen by stratified weighted cluster sampling between Jan-March 2013 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.