Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Eğitim Bilimleri Bölümü / Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı / Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı

Aile içi çocuk istismarı: Annelerin bazı risk faktörleri açısından incelenmesi

Child abuse in family: An investigation of mothers about some risk factors

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 257942 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Araştırma, ilköğretim ikinci kademe öğrencilerinde aile içi çocuk istismarı ile annelerin stresle başa çıkma tarzı, sürekli öfke düzeyi ve öfke ifade tarzı arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.