Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalı

Aile içi ilişkiler açısından internet kullanımı

The use of internet in terms of relations between family members

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214693 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde Internet kullanımına çok zaman harcanması sosyal bilimlerin önemliproblemlerinden biridir. Bu problemin çözümü Internet kullanımının nedenlerinde gizliolabilir. Bu açıdan bakıldıgında Internet kullanımının sosyal nedenlerinin incelenmesigerekli görülmektedir. Bu arastırmada Internet kullanımının aile içi iliskiler açısındanincelenmesi amaçlanmaktadır. Çalısmada belgesel analiz ve mülakat (görüsme)yöntemleri kullanılmıstır. Sonuç olarak, aile içi iliskiler ve Internet kullanımı arasındailiski bulunmustur.

Summary:

Wasting so much time for using the Internet is one of the most importantproblems of social sciences at present. It is possible that the solution to this problem canbe found in the individuals reasons for using the Internet. From this perspective, It isnecessary to analyse the social backgrounds of Internet use. This research aims toexamine the use of Internet in terms of relations between family members. The researchmethods utilised in this study are documantary analysis and interview. In conclusion, itwas found that there exists a clear relationship Internet use and family relationships.