Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyal Yapı Sosyal Değişme Bilim Dalı

Aile içi ilişkiler açısından internet kullanımı

The use of internet in terms of relations between family members

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 214693 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde Internet kullanımına çok zaman harcanması sosyal bilimlerin önemliproblemlerinden biridir Bu problemin çözümü Internet kullanımının nedenlerinde gizliolabilir Bu açıdan bakıldıgında Internet kullanımının sosyal nedenlerinin incelenmesigerekli görülmektedir Bu arastırmada Internet kullanımının aile içi iliskiler açısındanincelenmesi amaçlanmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Wasting so much time for using the Internet is one of the most importantproblems of social sciences at present It is possible that the solution to this problem canbe found in the individuals reasons for using the Internet From this perspective, It isnecessary to analyse the social backgrounds of Internet use This research aims toexamine the use of Internet in terms of relations between family members ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.