Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı

Aile içi şiddet kavramı ve aile içi şiddetin uluslararası ve ulusal hukuki belgelerdeki düzenlemesi

Consept of family violence and family violence regulations of the international and national legal documents

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 264912 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Kadına yönelik şiddet yaygın bir toplumsal sorundur. Bütün dünyada her yerde, her yaş ve cinsiyete karşı uygulanan bir insan hakkı ihlalidir. Aile içinde şiddet daha çok eşe yönelik ve erkeğin kadına uyguladığı şiddet biçiminde olmaktadır. Kadına yönelik şiddetin kaynağında cinsiyet ayrımcılığı yatmaktadır. Ancak, sorunun mahrem olarak algılanması nedeniyle konuyla ilgili yapılan çalışmalar hala sınırlı sayıdadır. Bu çalışmamızda, aile içi şiddetin özellikle kadına yönelik şiddetin toplum üzerindeki etkileri ve 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanunun bu alanda yaptığı iyileştirmeler incelenmiş olup, sorunun çözümü için yapılması gerekenler ortaya konulmuştur.

Summary:

Violence against women is a common social problem. Violence which is an infringement of the human rights, as universal problem, against every people from all ages and all sexes. Studies made on this subject are limited because it is believed to be a private, hidden, confidental matter. Gender unequality is origine to violence against women. It is important to relaize studies to instigate the examination and the understanding of the violence against women by every one in the society also to present the things te be done for its solution. In this research; the implications of violence, especially the violence against women, for the community and the improvements on this field by the protection of the family law no 4320 have been analysed. Furthermore, resolutions have been offered for the issue stated in the research.