Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Adli Tıp Enstitüsü / Sosyal Bilimler Anabilim Dalı / Hukuk Bilim Dalı

Aile içi şiddetin boşanma davalarına etkisi

The effects of internal family violence on divorce cases

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 242117 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Tezin konusu; ?Aile İçi Şiddetin Boşanma Davalarına Yansıması? olup tez dört bölümden oluşmaktadır Birinci bölümde, aile ve aileye ilişkin temel ilkeler ana hatlarıyla incelenmiştir Ailenin tanımı, ailenin ortak karakteristik özellikleri, aile tipleri ve işlevleri ve aile ile hukuk ilişkisi ele alınmıştırİkinci bölümde, aile ve aile içi şiddet kavramları incelenmiştir Ülkemizde ve dünyada kadına, çocuğa ve yaşlıya yapılan şiddetin tanımı ve çeşitleri incelenmiş olup bu konuda yapılan Türkiye'de ve dünyadaki araştırmalara da yer verilmiştirÜçüncü bölümde, aile içi şiddet hukuksal açıdan incelenmiştir 4320 sayılı Ailenin Korunması Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve Türk Ceza Kanunu çerçevesinde aile içi şiddeti engellemek amacıyla yapılan yasal düzenlemelere değinilmiştir Uluslararası belgeler ışığında kadının ve çocuğun hakları incelenip aile içi şiddeti önlenmek için yapılan uluslararası sözleşmelere değinilmiştirDördüncü ve son bölümde ise boşanma ve boşanmanın hukuki sonuçlarından olan maddi, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası anlatılmıştırAyrıca tezimizde 2005 ve 2007 yılları arasında Bakırköy Mahkemeleri'ne intikal eden 1750 boşanma davası taranmış olup bunların içerisinden aile içi şiddet nedeniyle açılan 190 boşanma dosyası incelenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The main subject of the thesis is ?violence inside the family? and thesis consists of four chapters The main issues mentioned in chapter 1 are the concepts of family, and fundamentals of family ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.