Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı

Aile işletmelerinde personel temin ve seçim sürecinin incelenmesi ve keşfedici bir araştırma

The investigation of staff supply and selection process in family businesses and an finder research

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 287674 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzde Türkiye ekonomisinde ve İtalya, İspanya, Almanya, A B D gibi gelişmiş ülkelerin ekonomilerinde aile işletmeleri çok önemli bir yere sahiptir Bu ülkelerin ekonomilerinde söz sahibi olan işletmeler çoğunlukla aile işletmeleri ya da aile işletmesi olarak kurulmuş ancak daha sonra aile işletmesi olma özelliğini yitirmiş işletmelerdir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Family businesses have an important place in Turkey's economy today and in the economies of developed countries such as Italy, Spain, Germany, and U S A Businesses which have a say in these economies of these countries are family businesses or are businesses which first became established as a family owned business, but then lost this property There are 100-200 years family businesses in European countries and America In our country, even though family businesses are over on the 90's% of all businesses, survival of them is not very long ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.