Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalı / İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı

Aile şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde insan kaynakları yönetiminin rolü ve bir araştırma

Human resources management's role on institutionalization process of family businesses

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 146996 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Günümüzün hızla değişen koşullar ve rekabet ortamı içinde, aile şirketlerinin varlıklarım başarıyla sonraki kuşaklara aktarabilmeleri son derece güçleşmiştir Böyle bir ortamda bu statüdeki şirketlerin başarıyla yönetilebilmeleri için kurumsallaşmaları gerekmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.