Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı

Aile şirketlerinin kurumsallaşması sürecinde insan kaynaklarının değişimi - Bir alan araştırması

Transformation of human resources in the process of instutionalization of family corporations - A case study

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 375874 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

21 yüzyılın beraberinde getirdiği yenilikler özellikle de ekonomik, sosyal, siyasal ve teknolojik alandaki değişimler şirketlerin tüm yapılarını etkilemekte ve bu etkilenmeye bağlı olarak değişime zorlamaktadır Bir diğer değişim aracı olan küreselleşme olgusunun bir sonucu olarak ortaya çıkan yoğun rekabet ortamı, şirketlerin kendilerini sürekli yenilemesi gerekliliğini ortaya koymaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Innovations that have emerged together with the 21st century, especially transformations in economic, social, political and technological fields have been influential on all structures of firms This situation makes them transform Intensive competition settings which emerge as a result of globalization, which is another means of transformation, remind the companies that they have to transform themselves continuously ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.