Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Bölümü / İşletme Anabilim Dalı / İnsan Kaynakları Yönetimi Bilim Dalı

Aile şirketlerinin kurumsallaşmasında devir planlamasının rolü ve bir araştırma

The role of succesion planning in institutionalization of family bussinesses and a research

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 264501 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Aile şirketleri ülkemiz ve dünya ekonomisinde çok önemli bir ağırlığa sahiptir Ancak aile şirketleri, aile şirketi olmaktan kaynaklanan birçok nedenle kurumsallaşma sürecini tamamlayamamakta ve birçoğu kurucu girişimciden sonra yaşamını devam ettirememektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Family businesses have very important intensity in our country?s and in world?s economy But, family businesses can not complete the process of institutionalization and can not survive after founder-entrepreneur due to the reasons being of a family business ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.