Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

Aile turizmine yönelik hizmet veren otel işletmelerinde hizmet kalitesi:Antalya bölgesinde Türk ve Alman turistlere yönelik bir araştırma

Service Quality In Hotels Serving For Family Tourism:A Study On Turkish and German Families in Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 211636 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yalnız seyahat eden bireylere göre farklı beklenti, istek ve gereksinimlere sahip olan aileler, turizm pazarında farklı potansiyel müsteri tipleri olusturmaktadır. Seyahat acentaları, ulastırma ve otel isletmeleri tarafından ailelere farklı olanaklar sunulmaktadır. Ailelerin tatil yeri seçiminde çocuklarının istek ve gereksinimlerini ön planda tutmaları aile turizmi kavramını yaygınlastırmaktadır. Otel isletmelerinde, ailelerin rahat tatil geçirmelerine olanak saglayacak tesislerin yapımına daha fazla özen gösterilmekte, güvenli ve huzurlu bir ortamda tatil yapmalarını saglamak için önlemler alınmaktadır. Ailelere yönelik faaliyet göstererek hizmet kalitesinin saglanması, otel isletmelerinin devamlılıgı ve pazarda tercih edilir olması bakımından da önem tasımaktadır. Çalısmada ailelere yönelik hizmet veren otel isletmelerindeki hizmet kalitesinin ortaya konulması amacıyla bir alan çalısması gerçeklestirilmistir. Arastırma verileri Antalya bölgesindeki dört ve bes yıldızlı otel isletmelerinde konaklayan Türk ve Alman turistlere yapılan anket çalısmasıyla derlenmis, bulgular tablolar halinde gösterilmistir. Türkiye'de aile turizminin gelistirilebilmesi ve iyilestirilebilmesine yönelik önerilerde bulunulmustur.

Summary:

Families having different expectations, wishes and needs from the individuals traveling alone create a different customer market in tourism. Families are provided with different opportunities by traveling agencies and hotel companies. Families? concerns of giving priorities to their children?s preferences and needs while choosing holiday place increase the importance of ?family tourism? concept. More importance is given to building places in which families can have a relaxed holiday, and precautions are taken for enabling families to have their holiday in a safe and peaceful atmosphere. It is important for the hotel companies to be preferred and permanent in the market by supplying customer satisfaction while considering families. This study surveys the service quality in the hotels serving the families. The data for the study wer collected through a questionnaire given to Turkish and German families spending their holidays in 4 or 5-star hotels in Antalya. The results are presented in tables. Implications for the improvement of family tourism in Turkey are provided in the study