Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Cerrahpaşa Tıp Fakültesi / İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Ailevi akdeniz ateşi hastalarında spondiloartropati taraması

Spondylarthrropathy screening among patients with familial mediterranean fever

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 230251 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Giriş: AAA hastalarında SpA sıklığı daha önce başka çalışmalarda da incelenmiş olmakla beraber bu çalışmalarda hasta seçimi ve SpA taramak için kullanılan yöntemler açısından sorunlar vardır. Bu Çalışmanın amacı CTF Romatoloji BD polikliniğinde 1995-2007 yılları arasında takipli tüm AAA olgularını tarayarak, AAA da seronegatif spondilartropati (SSA) sıklığını belirlemektir.Metod: Livneh kriterlerini karşılayan 663 AAA hastası, poliklinik kontrolü sırasında veya telefonla ulaşılarak SpA açısından sorgulandı. İnflamatuvar bel-kalça ağrısı, bel hareketlerinde kısıtlılığı, topukta hassasiyeti ve artriti sorgulayan, daha önce tanısından emin olunan bir grup hastada duyarlılığı gösterilen bir form kullanıldı. Formdaki bulguları yüzyüze sorgulama ve/veya muayene ile doğrulanan hastalara AP Pelvis grafisi çekildi. Grafiler, 3 deneyimli romatolog tarafından, ikişer kez değerlendirilerek modifiye New York kriterlerine göre AS olanlar ayrıldı. Altı değerlendirmeden en az 3'ünde grade 2 ve üstünde olarak değerlendirilen grafilerde sakroiliit var kabul edildi. Grafilerde sakroiliit saptanmayan veya şüpheli olan olgular MR veya kontraendikasyon varsa BT ile değerlendirildi. Diğer SpA bulguları açısından da sorgulandı.Bulgular: 663 AAA hastasının 551'ne ulaşıldı. 219 hastaya poliklinik kontrolunde, 332 hastaya ise telefonla ulaşıldı. Toplam 149 Ankete pozitif yanıt verdi. Bu 149 hastanın 20 sinde AS tanısı zaten biliniyordu. Geri kalan hastaların 14'ünde direkt grafi ile, 2'sinde MR ve birinde BT ile sakroiliit saptandı. Geri kalan hastalarda SpA tanısı koyduracak ek bulgu saptanmadı. Sonuç olarak toplam 551 AAA hastasının 37'sinde (%6,7) SpA saptandı.Sonuç: AAA hastalarında SpA sıklığı artmıştır. Bu hastalarda AS'i erken tanımanın prognostik önemi nedeniyle AAA hastaları inflamatuar bel ağrısı, entesopatisi ve uzamış artrit açısından sorgulanmalı, benzer şekilde AS hastaları da AAA bulguları açısından sorgulanmalıdır.

Summary:

Introduction: The frequency of SpA in FMF patients has been studied and an increased prevalence has been shown previously. However there are certain methodological problems with these studies. The aim of the present study is to determine the frequency of SpA among our FMF patients, by screening all FMF patients registered to our outpatient clinic between 1995 and 2007.Methods: Six-hundred-sixty three patients with FMF who fulfilled Livneh criteria were determined. These patients were questioned for inflamatory back pain, entheseal pain and arthritis, using a questionnaire validated in a group of 70 patients previously. Patients who gave at least one affirmative answer were invited to the clinic for further evaluation. Pelvic radiograms were evaluated by 3 experienced rheumatologist twice. Patients whose radiograms were negative or suspected were offered and MRI or CT scan. Patients were also questioned for other signs and symptoms of SpA.Results: We were able to reach 551/663 FMF patients. Among these 149 answered affirmatively to at least one question on the initial questionnaire and were further evaluated. Among these patients 17 patients were diagnosed to have SpA. Together with those patients who were already known to have AS, the number of AAA patients who had AS was 37 (%6.7).Discussion: The frequency of SpA is increased among FMF patients. Due to the prognostic importance of this association, FMF patients should be screened for findings of AS and AS patients should be screened for findings of FMF.