Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Tıbbi Genetik Anabilim Dalı

Ailevi Akdeniz Ateşi?ne bağlı inflamatuar ataklarda ASC,CASP1 ve IL-1B genlerinin ekspresyonlarının incelenmesi.

Analysis the expression of ASC, CASP1 and IL-1B in Familial Mediterranean Fever patients

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 192942 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETÇakiris A Ailevi Akdeniz Ateşi'ne bağlı inflamatuar ataklarda ASC,CASP1 ve IL-1B genlerininekspresyonlarının incelenmesi İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik ABD Yüksek Lisans Tezi İstanbul 2006 Ailevi Akdeniz ateşi (AAA), otozomal resesif geçiş gösteren ve tekrarlayan akutinflamasyon ataklarına neden olan kalıtımsal bir hastalıktır Hastaların önemli çoğunluğundan16 kromozomun kısa kolunda bulunan MEFV genindeki mutasyonların sorumlu olduğubilinmektedir Bu çalışmada AAA hastalığı ile ilişkili MEFV geninin ürünü olan pirinproteininin etkileştiği ASC proteininin 3 adet izoformunun inflamasyon atakları sırasındakimRNA düzeyindeki ekspresyon değişiklikleri ve CASP1 geninin 5 adet izoformu ile IL1Bgeninin 1 adet izoformunun ekspresyonu incelenmiştir Çalışma grubunu Tel Hashomerkriterlerine göre AAA tanısı konan 16 hasta, akut appendisit nedeniyle opere olan 17 hasta ve3 sepsisli hasta oluşturdu AAA hastalarından ve akut appendisitli hastalardan inflamatuar veasemptomatik dönemlerinde kan örnekleri alındı Toplanmış olan kan örneklerinden RNAizolasyonu yapıldı ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACTCakiris A Analysis the expression of ASC, CASP1 and IL-1B in Familial Mediterranean Fever patients İstanbul University, Institute of Health Science, Genetics Common Programme İstanbul 2006 Familial Mediterranean fever (FMF), a hereditary disorder with an autosomalrecessive inheritance pattern, is characterized by recurrent self-limited inflammatory attacks atserosal membranes Most of the patients carry mutations in the MEFV gene in chromosome16, which encodes the pyrin protein In this study, we aimed to investigate the expression ofthe ASC gene with its 3 splice variants, which encodes the ASC protein, through which pyrinprotein controls the activity of caspase 1 and proteolytic activation of interleukin-1b (IL-1b) We also analysed the expression of the IL1B and 5 splice variants of the CASP1 genes Thestudy group consisted of 16 patients with FMF, all fulfilling the Tel-Hashomer criteria, 17patients with acute appendicitis, who underwent an abdominal surgery because of peritonitis We collected peripheral blood samples during the acute peritonitis periods from all patientswith FMF and acute appendicitis ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.