Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı

Ainos pişmiş toprak lahitleri: Tanımlama, koruma ve onarım çalışmaları

Terra cotta sarcophagi of Ainos: Studies on characterization, conservation and restoration

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 257982 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalışma, Ainos Çakıllık Nekropolü'nde 2005 yılında bulunmuş olan iki adet ve Ainos Su Terazisi Nekropolü'nde 2008 yılında bulunmuş on adet pişmiş toprak lahit üzerinde yapılan incelemeleri, uygulamaları ve bunların sonucunda elde edilmiş bulguları içermektedir. Gerçekleştirilen inceleme ve uygulamalar bu lahitlerin: tanımlarını, sınıflandırmalarını; koruma ve onarım uygulamalarını; üretim teknikleri, fiziksel özellikleri, kimyasal ve mineralojik içerikleri hakkında veri elde etmek amacıyla yapılmış olan araştırma, gözlem ve analizleri kapsamaktadır.

Summary:

The study includes evidences carried by the practices and the investigations held on two terra cotta sarcophagi found in 2005 in Ainos Çakıllık Necropolis and ten terra cotta sarcophagi found in 2008 in Ainos Su Terazisi Necropolis. The practices and the investigations enclose: descriptions and classifications; conservation and restoration interventions; researches, observations and analysis performed in order to get information about manufacture techniques, physical properties, chemical and mineralogical contents of these sarcophagi.