Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

Airborne high frequency direction finding

Hava platformlarında yüksek frekans bandında yön bulma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 416622 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

The direction finding in High Frequency (HF) band on airborne platforms is an important area that provides mobile geolocation of the RF emitters of interest. Since the wavelength is large compared to the platforms on which the antenna array is mounted, the antenna characteristics are far from the ideal case which requires a calibration procedure. Since the antenna array is affected by the platform, the array response becomes polarization dependent which also requires to estimate the polarization scheme of the incoming signal(s). The multipath propagation and interference are problems that occur in HF direction finding especially when the ionospheric propagation is considered. In this study, high frequency direction finding on a large aircraft is examined. Firstly, the antenna array design is considered using ambiguity and Cramer Rao Bound analysis. The designed array manifold is obtained by the electromagnetic simulation and the performance of the array is measured using different simulations under various scenarios. The polarization estimation and the direction finding is performed together by modifying the well-known methods Maximum Likelihood (ML) and Multiple Signal Classification (MUSIC). The effect of calibration error is observed and different multipath propagations including the ionospheric multipath are examined. The ionospheric propagation is modelled, the effect of ionospheric channel, and internal and external effects such as thermal noise, atmospheric noise and interference are analyzed.

Summary:

Hava platformlarında yüksek frekans (HF) bandında yön bulma RF yayın kaynaklarının konumlarının belirlenmesinde önemli bir yere sahiptir. Anten dizisinin yerleştirildiği bu tip platformlar dalga boyuna göre küçük olduğundan anten karakteristikleri idealden oldukça farklıdır ve bu durum kalibrasyon işlemi gerektirir. Anten dizisi platformdan etkilendiği için anten dizisi karakteristiği polarizasyona bağlı hale gelir ve bu durum gelen sinyallerin polarizasyonlarının tahmini işlemini de gerektirir. Öte yandan, HF sinyaller için iyonosfer kaynaklı yayılım durumunda çok-yolluluk ve girişim gibi problemler gözlemlenmektedir. Bu çalışmada, büyük bir uçak üzerinde HF bandında yön bulma işlemi incelenmiştir. İlk olarak, açısal belirsizlik ve Cramer Rao Bound analizleri kullanılarak uçak üzerinde uygun bir anten dizisi tasarlanmıştır. Tasarlanan dizi için elektromanyetik benzetimlerle anten manifoldu elde edilmiş ve çeşitli senaryo ve benzetimlerle performans ölçümü yapılmıştır. İyi bilinen Maximum Likelihood (ML) ve Multiple Signal Classification (MUSIC) yöntemleri uyarlanarak polarizasyon tahmini ve yön kestirim işlemlerinin beraber yapılması sağlanmıştır. Kalibrasyon hatası etkisi gözlemlenmiş ve iyonosfer kaynaklı çok-yollu yayılımı da içeren çeşitli çok-yollu yayılım durumları incelenmiştir. İyonosfer kaynaklı yayılım modellenmiş, iyonosfer kanal etkisi ile termal gürültü ve atmosfer-kaynaklı gürültü gibi iç ve dış etkiler incelenmiştir.