Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Uçak Gövde Motor Bakım Anabilim Dalı

Airbus A-320 iklimlendirme sisteminde ekserji ve ileri ekserji analizi

Exergy and advanced exergy analysis of the airconditioning system of Airbus A-320

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 405969 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde Airbus A-320 iklimlendirme sisteminde yer alan bir hava çevrim sistemi için 5 farklı yükseklikte enerji, ekserji ve ileri ekserji analizleri gerçekleştirilmiş ve elde edilen değerler kıyaslanmıştır. 2007 yılında 16,800 olan hava aracı sayısı günümüzde 19,600'dür ve bu rakamın 2024 yılı itibariyle 35,300 olması beklenmektedir; yani gelecekte daha az enerji tüketen araçların ve sistemlerin varlığı günümüzden daha önemli olacaktır. Enerji kavramı, verim ifadelerinin belirlenmesinde gerekli olmasına karşın, verimsizliklerin tanımlanmasında ve ölçülmesinde yeterli değildir. Verimsizlikler ise ekserji kavramıyla açıklanır, ancak ekserji bir sistemin bileşenleri arasındaki etkileşimleri ve geliştirme potansiyellerini açıklamakta yetersizdir. Bu nedenle sistem içerisinde yer alan bileşenlerin birbirlerine olan etkileşimlerinin anlaşılabilmesi için ileri ekserji analizinin yapılmasına ihtiyaç vardır. İleri ekserji analizi sayesinde geliştirme potansiyeli en yüksek olan bileşenler ve meydana gelen ekserji yıkımlarının nedenleri bu tez kapsamında değerlendirilmiştir.

Summary:

In this thesis, energy, exergy and advanced exergy analysis at five different altitude have been performed for an air cycle machine that stands in the air conditioning system of Airbus A-320 and the values obtained have been compared. In 2007 there were 16,800 aircrafts, today this number is 19,600 and by the year of 2024 it is expected to be 35,300, that is; presence of less energy consuming systems and devices are going to be more important in the future than today. Though the concept of energy is necessary for describing inefficiencies, it not accurate measuring and identifying them. The inefficiencies are explained by the concept of the exergy but exergy is not sufficient to represent interactions between the components of a system. Therefore, to understand the interactions between the components of the system, application of advanced exergy analysis is mandatory. The components which have the highest potential for improvement and the reasons of exergy destructions have been evaluated in this thesis thanks to the advanced exergy analysis.