Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı / Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilim Dalı

Aircraft motion dynamics and lateral trajectory tracking algorithm design for the enhancement of flight safety

Uçuş güvenliğini arttırmak amaçlı, hava aracı hareket dinamikleri ve yanal rota takibi algoritma tasarımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 507720 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

This thesis aspires to cover the fundamentals of an aircraft control for Flight Management System (FMS). FMS, trajectory tracking and performance requirements of a flight are the focal points of the thesis. In view of this, the thesis consists of the outlined components to achieve its goal; (i) generating paths - which denotes the creation of reference paths for trajectory by complying with the avionic performance standardizations, (ii) controlling the aircraft – which propagates the control commands by using flight motion dynamics and simulate real aircraft's motion for the FMS algorithm, (iii) lateral trajectory tracking – which aims to find and follow the different kind of paths in lateral axis such as straight line path, curved path and paths in a narrow area with a high performance, (iv) performance evaluation – focuses on the avionic standardizations that are from RNP-RNAV while controlling the aircraft, generating the path and tracking the trajectory to evaluate and increase the performance for flight safety.

Summary:

Bu tez kapsamında uçağın temel fonksiyonlarının, Uçuş Yönetim Sistemi içinde kontrol edilmesi amaçlanmaktadır. Uçak Yönetim Sistemi, yörünge takibi ve uçuşun performans kriterleri bu tezin temel odağındadır. Tezin amacına ulaşabilmesi için gerekli modüller şu şekilde özetlenebilir; (i) yol üretimi – yörünge için aviyonik performans standartlarına uygun referans yollar yaratmayı amaçlamaktadır, (ii) uçağı kontrol etme – uçuş hareket dinamiklerini kullanarak kontrol komutlarını üretmeyi ve Uçuş Yönetim Sistemi algoritması için, gerçek uçak hareketlerinin simülasyon çalışmasını gerçekleştirmeyi hedeflemektedir, (iii) yanal rota takibi – düz çizgi, dönüşlü yol ve dar alanlarda yer alan yollar gibi değişik türde bir çok rotayı yüksek performansla yanal eksende bulmayı ve takip etmeyi amaçlamaktadır, (vi) performans değerlendirme – uçak kontrolünü sağlarken, yol üretirken ve rota takibi esnasında uçuş güvenliğini değerlendirmek ve arttırmak için RNP ve RNAV standartlarının gerekleri olan aviyonik standartlarına odaklanmaktadır.