Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Aircraft stability analysis and control systems design: An adaptive approach

Bir uçağın kararlılık analizi ve otomatik kontrol sistemi tasarımları: Uyarlamalı (adaptif) kontrol yaklaşımı

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 222515 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

In this study, stability analysis of an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) has been conducted and several control system designs have been suggested for autonomous flight In the study, firstly, stability analyses have been carried out for the longitudinal and lateral flight dynamics ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Bu çalışmada, temel olarak bir İnsansız Hava Aracı (İHA)'nın kararlılığı incelenmiş ve otonom uçuş için çeşitli kontrol yöntemleri önerilmiştir Çalışmada ilk olarak, İHA'nın uzunlamasına ve yanlamasına hareketi için kararlılık analizleri gerçekleştirilmiştir Buna ek olarak, yanlamasına uçuş ve uzunlamasına uçuşun otomatik idaresi için, Uyarlamalı (Adaptif) Model Referans ve Yeniden Şekillendirilmiş Optimal Lineer Kuadratik Regülâtör yöntemleri kullanılmış, çeşitli otomatik uçuş kontrol algoritmaları geliştirilmiş ve bilgisayar ortamında uygulamaları yapılmıştır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.