Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Yıldız Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı / Endüstri Mühendisliği Bilim Dalı

Airline crew scheduling and rostering problem

Havayolu ekip planlama ve çizelgeleme problemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 506383 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

n view of today's economic conditions of aviation industry, all airliners have been struggling to expend their operation ranges and frequencies for last two decades. While the competition in every industry has been increasing in order to provide prompt responses to customer requirements with low costs by serving sufficient quality in their service or products. In order to compete with the compatitors in any industries, the most time consuming factor, which is trasportation time must be reduced as possible. Air transportation has become a key point here. For example, assume that any company located in chaina produces any product or service, it has to serve this product or service to customers as soon as immediately even if the customer locates in most western side of USA. In order to do that air transportation must be benefitted extremely as the fastes transportation method. So that it becomes very important for every business . In this study, we are going to focus on especially crew rostering section of crew scheduling problem. As stated above every airliners has been bending on reducing costs. Because of the fact that one of the biggest cost occurred due to crew cost which is approximately 20% of overall direct operating costs, most of airliners focuses on reducing crew cost by planing them efficiently. In that point we should exemine the crew scheduling from different aspacts. Crew scheduling problems can be divided into 5 categories which begins from time table design to roster recovery problem. However here we will look into mainly crew rostering problem which is believed the most difficult fundamental part of the problem for any airliners. When we look into most studies in literature, most of them just mentioned crew salary cost in aviation industry. Because as happened every industry, in aviation as well mostly crew salaries are consered by owners or managers. These managers are struggling to pull these salaries to lower level as possible. However, aviation industry is accepted as having global perspective, so that even any company reduces salaries, all pilots or cabin attendents will leave and find in other companies located in even another country. So that this way can not be used by managers or airliners frequently. Also recently by most managers, not only salaries but also other cost especially training cost is considered as one of the main cost for airliners. Because being a co-pilot at the right hand side of aircraft, not only about 150000 € must be spent, but also at least it requires 2.5 years additional training after university education. Hence it is believed that crew scheduling problem gains importance to reduce crew costs like other costs such as fuel, lease charge, manitenance cost to utilize source efficiently. In Turkey one of the biggest airliner is this Airline Co.which has 5500 pilots and 10.000 flight attendants with 300 aircrafts. In this study, it is aimed to optimize the crew scheduling problem of this company especially by taking Airbus A320 series crews by considering new Flight Time Limitation regulation of EASA. Mixed integer programming is aimed to be utilized in this study and then choosing small sample of flights to create optimum roster by considering minimum cost for this fleet with the help of GAMS program.

Summary:

Havacılık endüstrisinin bugünki ekonomik koşullar altındaki durumu göz önüne alındığında, bir çok hava yolunun operasyon sıkılığını ve operasyon yapılan lokasyon sayısını özellikle de son yirmi yılda olmak üzere artırma gayreti içerisinde olduklarını görmekteyiz. Her sektörde gerek müşterilerin ihtiyaçlarına hızlı cevap verme, gerekse düşük maliyeti de göz önüne alan bir rekabet anlayışı hızla artma temaülü göstermektedir. Bu alanda ve noktada hava yolu taşımacılığı oldukça anahtar bir konum elde etmektedir. Örnek vermek gerekirse, bugün Çin de bulunan bir üretim tesisi müşterileri Amerika kıtasının en uç noktasında daha olsa müşteri ihtiyaçlarını en hızlı ve doğru şekilde karşılamak durumundadır. Bu sebepten dolayı ulaşım konusunda harcanan uzun zamanlar önemli bir sorun haline gelmiştir. Bundan dolayıda havayolu taşımacılığı iş dünyası için önemli bir noktadadır. Bu çalışmada, özellikle havayolu kokpit ekibi planlaması probleminin çizelgeleme kısmına odaklanılmıştır.Daha önceden de belirttiğimiz gibi her hava yolu şirketi maliyetleri düşürebilme adına oldukça yoğun çaba göstermektedir. Hatta hava yolu şirketlerinde operasyon maliyetinin yaklaşık %20 lik kısmının ekip maliyeti olduğunu düşünürse, şirketlerin bu maliyeti düşürmek adına daha etkin bir planlama yapması gerekmektedir. Literatürdeki bir çok çalışmaya baktığımızda, bunların ekip maliyetini vurgulayabimek adına sadece ekip maaşlarını ortaya koydu görülmektedir. Fakat bu yetersizdir. Ekip maliyetini göz önüne alırken ekip maaşlarının yanında diğer maliyetler de göz ardı edilmemelidir örneğin, bir ikinci pilotun yetişmesi yaklaşık 150.000 € ve 2.5 yıllıklı bir süreçten oluşmaktadır. Bu da kendi için de göz önüne alınmalıdır. Türkiyede bugün bakıldığında 5500 pilotu 10.000 kabin memuru ve 300 uçak kapasitesi olan bu hava yolu ortaklığı sektörün en büyüklerinden biri konumundadır. Bu çalışmadaki amaç bu şirketin elinde mevcut olan Airbus A320 uçaklarının kokpit ekibinin ekip planlama problemini EASA nın yeni uçuş zamanı limitlerini de göz önünde tutarak oluşturmaktır. Karışık tam sayılı programlama metodunun bu çalışma da kullanılması amaçlanmıştır.Bunu yaparken de küçük bir örnek alarak bu filodaki ekip planlama örneği GAMS programı yardımıyla çözdürülecektir.