Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstri Mühendisliği Bölümü

Airline disruption management

Hava yolu aksaklık yönetimi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 385054 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tezde, aksaklıklar karşısında havayolu çizelgelerinin tamiri ile ilgileniyoruz. Çizelge tasarım aşamasında, havayolları kaynaklarını etkin bir şekilde kullanabilmek ve sektördeki rekabet gücünü artırabilmek için genellikle sıkı¸sık çizelgeler oluştururlar. Ancak, planlanmamış uçak bakım gereksinimi, bir mürettebat üyesinin gecikmesi, olumsuz hava şartları ve havaalanlarındaki yoğunluk gibi birçok etmenden dolayı operasyonlarda aksaklıklar olu¸sur. Bu aksaklıklar havayolunun planlanmış çizelgeleri uygulamasını engelleyebilir. Uçak, mürettebat ve yolcu gibi farklı elemanların çizelgelerini onarmak havayolu operasyon kontrol merkezlerinin sorumluluğundadır. Kontrolörlerin uygulayabileceği, kalkış zamanı erteleme, uçuş iptali ve uçak rotası değiştirme gibi bir grup onarım eylemi vardır. Havayolu ağlarının büyüklüğü, farklı eleman türleri arasındaki ili¸skiler ve gerçek zamanlı çözüm gereksinimi nedenleriyle bütünle¸sik havayolu onarım problemi zorludur. Literatürde ve pratikteki genel uygulama önce uçak rotalarını tamir edip, mürettebat ve yolcu çizelgelerini yenilenen uçak çizelgelerine göre onaran ardı¸sık yaklaşımdır. Ancak ardı¸sık yaklaışım yüksek aksaklık ve onarım maliyetlerine yol açar. Öte yandan, literatürde bütünle¸sik havayolu aksaklık problemi için pratik çözüm yöntemi eksikliği gözlenmektedir. Bu tezde, bütünleşik probleme yoğunla¸sarak, problem için yeni bir ağ gösterimi ile kesin ve sezgisel çözüm yaklaşımları öneriyoruz. Endüstride artan rekabet nedeniyle, yolcu memnuniyeti giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle yolcu çizelgesi tamirine çok önem veriyoruz. Son olarak uçuş hız kontrolünü diğer tamir eylemlerine entegre ediyoruz.

Summary:

In this thesis, we deal with recovering airline operations in cases of irregularities. In schedule design phase, airlines generally generate tight schedules in order to efficiently utilize resources and deal with the high competition in the industry. However, irregularities in operations, also called disruptions, occur due to various reasons such as unscheduled aircraft maintenance, late appearance of crew members, bad weather conditions, congestions in airports, etc., and prevent the airline operate its original schedules. Airline Operations Control Centers (AOCC) are responsible for recovering the schedules of entities such as aircraft, crew members and passengers. These controllers are generally equipped with a set of recovery actions such as departure holding, flight cancellation and aircraft swapping. Due to the large size of airline networks, interdependencies between different entity types and real time solution requirement, integrated airline recovery problem is challenging. A common practice in the literature and industry is sequential approach which firstly recovers aircraft schedules and schedule recovery of the remaining entities are carried out accordingly. However, sequential approach results in high disruption and recovery costs. On the other hand, literature lacks from practical methodologies for the integrated airline recovery problem. We focus on the integrated problem in this thesis and propose a new network representation, exact approaches and heuristic approaches. Due to the increasing competition in industry, passenger convenience is attaining more and more importance. We also place a special emphasis on passenger recovery. Finally, we manage to integrate cruise speed control option in addition to the common recovery actions and our experiments have shown that speeding up flights is a very beneficial action to mitigate delays, create new swap opportunities and maintain passenger and crew connections.