Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Fırat Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı / Mekanik ve Mukavemet Bilim Dalı

AISC 360-10 ve Türk Deprem Yönetmeliği (DBYBHB,2007)'ne göre çelik yapıların tasarımı

Design of steel structures in accordance with the AISC 360-10 and TSC (Turkish Seismic Code-DBYBHB 2007)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 372987 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yüksek lisans tezi olarak hazırlanan bu çalışmada, Amerikan AISC (American Institute of Steel Construction) 360-10 ve Türk Deprem yönetmeliği DBYBHY (Deprem Bölgelerinde Yapılan Binalar Hakkında Yönetmelik) 2007 'ye göre çelik yapıların tasarım kuralları araştırılmış ve irdelenmiştir. Sayısal uygulama olarak, "bir doğrultuda süneklik düzeyi yüksek çerçeveli, diğer doğrultuda süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çapraz perdeli" bir yapı sisteminin, her iki yönetmelik esaslarıyla tasarımı yapılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmuştur. Birinci bölümde, konuya giriş yapılmış, genel bilgiler verilmiş ve çelik yapılarla ilgili Türk, Amerikan ve Avrupa EC3 yönetmeliklerinin esaslarından ve karşılaştırılmasından bahsedilmiştir. İkinci bölümde, AISC 360-10 yönetmeliğine göre tasarım ilkeleri, LRFD ve ASD 'ye göre hesap esasları, kesitlerin sınıflandırılması konuları etraflıca araştırılmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, Türk Deprem Yönetmeliği (DBYBHY- 2007) –Bölüm 4'e göre "Çelik Binalar İçin Depreme Dayanıklı Tasarım Kuralları" incelenmiştir. Bu bölümde kapsam, genel kurallar, süneklik düzeyi yüksek ve normal çerçeveler, merkezi ve dışmerkez çelik çaprazlı perdeler ve temel bağlantı detaylarına ait kurallar ve hesap esasları detaylı olarak açıklanmıştır. Dördüncü bölümde, yine DBYBHY-2007 – Bölüm 4'te ek olarak verilen "Moment Aktaran Çerçevelerde Kiriş-Kolon Birleşim Detayları" ile ilgili açıklamalar yapılmış ve detaylar verilmiştir. Beşinci bölümde; altı katlı çelik bir yapının tasarımı, "bir doğrultuda süneklik düzeyi yüksek çerçeveli, diğer doğrultuda süneklik düzeyi yüksek dışmerkez çapraz perdeli" olarak yapılmıştır. Çelik yapının yapısal analizi SAP2000 programı ile gerçekleştirilmiştir. Analizde yükleme kombinezonu olarak AISC 306-10 yönetmeliğinin yükleme kombinezonları alınmıştır. Son bölümde, AISC 360-10 ve DBYBHY-2007 yönetmeliklerinin özellikleri irdelenmiş, değerlendirilmiş ve çözülen çelik yapının sonuçları karşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Taşıma gücü yöntemi, LRFD, plastik analiz, AISC 360-10, Eurocode 3, DBYBHY-2007, çekme çubukları, basınç çubukları, eğilme çubukları, kesit sınıflandırılması, narinlik

Summary:

The rules for the design of steel structures in accordance with the American AISC 360-10 and Turkish Seismic Code (TSC-DBYYHY 2007) were investigated and studied in this study that is prepared as M.Sc. thesis. A structural system that has "high ductile frame in one direction and high ductile eccentrically braced frame in other direction" was designed with regarding the principals of both codes. The presented thesis consists of six chapters. In First Chapter, the subject is introduced, common information is given, and the provisions of Turkish, American, and European (EC3) Codes for steel structures are discussed with a comparison. Principals of design in accordance with the AISC 360-10, fundamentals of LRFD and ASD, and classification of sections are deeply investigated in Second Chapter. In the Third Chapter of presented study, "Regulations for the Earthquake Resistant Design of Steel Structures" are investigated with regarding the Turkish Seismic Code (TSC - DBYYHY 2007)-Section 4. The scope and fundamentals of these regulations, ductile and high ductile frames, and the regulations and basics of analyzes for centrally and eccentrically braced frames and foundation connections are detailed. "Beam to Column Connection Details in Moment Resisting Frames" that was given as an appendix to TSC (DBYYHY 2007)-Section 4 are explained and detailed in Fourth Chapter. The design of a six-storey steel structure that has "high ductile frame in one direction and high ductile eccentrically braced frame in other direction" is presented in Fifth Chapter. The structural analysis was performed with using SAP2000 structural analysis software. Loading combinations that are defined in AISC 360-10 are used in the structural analysis. In the last chapter, a thorough study and interpretations on the characteristics of AISC 360-10 and TSC (DBYYHY 2007) is summarized with a comparison of the results for the designed steel structure Keywords: Allowable stress design (ASD), Load and resistance factor design (LRFD), plastic analysis, AISC 360-10, Eurocode 3, DBYBHY-2007, tension members, compression members, beams, classification of profiles, slenderness