Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Anabilim Dalı

AISI 316 L tipi paslanmaz çeliğin termokimyasal difüzyon yöntemi ile borlanmasında, borlama banyosu bileşenlerinin borür tabakası özelliklerine etkisi

The effects of boronizing bath composition on the boride layer properties during the boronizing of AISI 316 L type stainless steel by thermochemical diffusion technique

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 293682 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada, AISI 316 L tipi paslanmaz çeliklerin termokimyasal difüzyon yöntemiyleborlanmasında, banyo bilesenlerinin borür tabakasının olusum mekanizmasına veborür tabakası özelliklerine etkileri incelenmistir. Deneysel çalısmaların sonuçları söyleözetlenebilir: Farklı oranlarda FeSi, FeTi ve SiC içeren borlama banyosu ile yapılanborlama ile çelik yüzeyinde olusan borür tabakasının kalınlıgı; artan sıcaklık, artan süreve katkıların artan oranlarıyla artmaktadır. Tüm banyo bilesimlerinde borlama ileolusan borür tabakasında temel faz Fe2B fazıdır. FeTi ve SiC katkılı banyolarlaborlamada FeB fazı olusmazken, FeSi katkılı ve Ekabor 2 ile banyolarla borlamada FeBfazı olusmustur. FeSi, SiC katkılı banyolarla ve ticari ekabor 2 banyosuyla borlanmısnumunelerin yorulma dayanım sınırları borlanmamıs numunelere göre azalmıstır. FeTikatkısıyla borlanmıs numunelerin yorulma dayanım sınırları borlanmamıslarla aynıdegerlerdedir.

Summary:

In this study, the effects of boronizing bath composition on the boride layer propertiesand the formation mechanism of the boride layer during the boronizing of AISI 316 Ltype stainless steel by thermochemical diffusion technique have been investigated. Theresults of this investigation can be summarized as follows: The thickness of the boridelayer on the surface of steel, which has been boronized with a mixture of ferroalloys(FeSi and FeTi) and SiC at different ratios, borax and boric acid in the salt bath, hasincreased with increasing temperature, time and increasing ratio of the additives. Thebasic phase in the boride layer occured with the boronizing technique at each bathcomposition has been Fe2B. No FeB phase has occured by the boronizing process bybath composition doped with FeTi and SiC, while FeB phase has occured by theboronizing process by bath composition doped with FeSi and ekabor 2. The fatigueendurance limit of the samples which had been boronized by bath composition dopedwith FeSi, SiC and ekabor 2 have been shorter compared with that of the unboronizedsamples. But, the fatigue endurance limit of the boronized samples by bath compositiondoped with FeTi have been around the same values with the fatigue endurance limit ofthe unboronized samples.