Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Genel Türk Tarihi Bilim Dalı

Ak Hunlar tarihi üzerine Türkiye ve dünyada yapılan çalışmaların değerlendirilmesi

The evaluation of the works about the history of the White Huns in Turkey and the world

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 302330 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Büyük Hun Devletinin M.Ö. 1. asırda yaşamış olduğu kültür ve çerçevesinde ilk defa Kansu'nun batısındaki Türkistan topraklarına kayan Hun grupları, daha sonra yine M.S. 1. asırlarda büyük felaketler yaşayınca bir kez daha batı topraklarına geçmek zorunda kalmışlar ve buna bağlı olarak da herhalde Çin kaynaklarında Yüe-ban diye adlandırılan, ilk Ak Hun (Avar) siyasi teşekkülü ortaya çıkmış idi.Artık Hun Devleti tamamen dağılıp Çin'in kuzeyinde Hsia, Chao, Kuzey Liang vs. Türk hanedanlıklarıyla birlikte Ak Hunlar da kendilerini göstermeye başlamışlar ve bulundukları mevki itibariyle de İpek Yolunun kontrolünü ele geçirmişlerdir. Belki de bu yüzden bölgenin diğer yabancı hanedanlıkları gibi Kök Türklerin de husumetini çekmişler, neticede aralarındaki savaşlardan dolayı 6. asrın ikinci yarısında yıkılmışlardır. Ancak bunların varlığı Hindistan'ın kuzeyinde uzun yıllar sürmüş ve bugün bölgede bir Ak Hun-Eftalit kültürü oluşturulmuştur.

Summary:

Hunnish groups, who first slid over to Turkistan land, west of the Kan-su, within the cultural framework established by the Great Hun State during the 1st century B. C., had to re-locate to western grounds yet again after experiencing huge disasters during the 1st century A. D. It is thought that the first Ak Hun (Avar) political body, referred to as Yüe-Ban in Chinese references, was established as a result of this relocation. At this point the Hun Empire had totally collapsed; the Ak Huns started to show their ability together with the Turkish dynasties like Hua, Chao, North Liang, in north of China, and with their obtained location they took over the control of Silk Road. It might be due to this that they were abide by the hostility of Kok Turk, just like the other foreign dynasties in the region; as a result of the wars that occurred, they collapsed in the second half of the 6th century. However, their existence lasted for a number of years in the north of India and the traces of which establish the Ak Hun-Eftalit culture in the region today.