Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çeviribilim Anabilim Dalı

Akademik çeviri eğitimi bağlamında çeviri amaçlı metin çözümlemesi dersi

Translation oriented text analysis course in the context of translator training

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 434495 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çeviri amaçlı metin çözümlemesi, işlev odaklı bir çeviri anlayışıyla kaynak metnin çözümlenmesidir Her çeviri eylemi farklı değişkenlerle şekillenen bir çeviri sürecini beraberinde getirdiğinden, çevirmenin süreci çözümleyerek yönetebilmesi gerekir Kaynak metnin içinde yer aldığı kültür bağlamında çözümlenmesi, işveren ve erek kitle beklentisinin somutlaştırılması, üretilen erek metne işlev kazandırır Bu anlayışla çeviri sürecini yönlendirebilen bir çevirmenin çeviri edincine sahip olduğu söylenebilir Sözü edilen çeviri edinci, akademik çeviri eğitimi kapsamında yer alan derslerle öğrenciye kazandırılması hedeflenen bir kavramdır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Translation Oriented Text Analysis is a function oriented approach which focuses on analysing the source text As each act of translation is shaped by different variables, the translator should be able to analyse the translation process accordingly By analysing the cultural context of the source text, determining expectations of the commissioner and the target audience, translator gives the target text its function The translator who does so and control the translation process has translation competence Translation competence is also one of the key concepts in translator training ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.