Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Çeviribilim Anabilim Dalı

Akademik çeviri eğitimi ve çevirmen meslek standardı'nın oluşumuna yönelik kuramsal yaklaşımlar

Theoretical approaches toward academic translator training and the occupational translation standards

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 522863 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Cumhuriyet'in ilanından bugüne kadar geçen süre içerisinde çevirmenlik mesleğinin ulaştığı konum ele alınmıştır Bugün Çevirmenlik mesleğini etkileyen asıl çalışma, 2013 yılında Mesleki Yeterlilik Kurumuna bağlı olarak akademi ve çeviri sektörünün ortak işbirliğiyle 'Çevirmen Meslek Standardı'nın (ÇMS) hazırlanmasıdır ÇMS, çevirmenlik mesleğine yönelik ilk yasal düzenleme olarak değerlendirilerek, devletin eğitim–istihdam politikası açısından çeviri alanını etkileyebilecek düzenlemeleri incelenmiştir ÇMS çalışmasının devamında Çevirmen Meslek Yeterlilikleri hazırlanacak ve bunun sonucunda sertifikasyon sürecine gidilecektir Ancak Çevirmen Meslek Yeterlilikleri'nin hazırlanması sürecinde gecikme yaşanması ve akademik literatürde Çevirmen Meslek Yeterlilikleri'nin hazırlanması sürecinde yaşanan anlaşmazlığın/iletişimsizliğin vurgulanmasından hareketle, bu gecikmenin sebeplerini araştırmak üzere, akademi ve çeviri sektöründe aktif rol alan 'uzman' 20 kişiyle görüşme yapılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This PhD thesis focuses on the Translator Occupational Standards drafted in 2013 under the supervision of Turkish Institution of Vocational Qualifications, in collaboration with translation studies departments throughout Turkey and the various actors of the translation sector ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.