Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı

Akademik örgütlerde itibar algısı: Akdeniz Üniversitesi'nin iç ve dış paydaşları üzerine bir araştırma

Corporate reputation in academic organizations: A research on Akdeniz University's internal and external stakeholders

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 475253 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Küreselleşme, teknolojik alandaki gelişmeler ve iletişim kanallarındaki çeşitlenme ile bilgiye çok hızlı ve kolay şekilde ulaşılması bireylerin farkındalık düzeylerini arttırmıştır Sahip olunan bilgiler neticesinde bilinç düzeyi hızla artan bireylerin örgütlerden beklentileri de değişmiştir Günümüzde paydaşlar örgütlerden kaliteli ürün ve hizmet sunmasının yanı sıra sosyal fayda yaratma, çalışanların beklentilerini karşılama, güvenilir ve şeffaf olma gibi sorumluluklarını da yerine getirmesini beklemektedir Paydaş beklentilerindeki bu değişimler doğrultusunda örgütler salt finans odaklı hareket etmekten çıkarak, itibar odaklı olmaya yönelmişlerdir Örgütler artık bir taraftan toplumsal sorunların çözümüne yönelik faaliyetlerde bulunarak sosyal sorumluluklarını yerine getirmeye çalışırken diğer taraftan da paydaşların duygusal beklentilerini karşılayarak kurumsal itibarlarını olumlu şekilde yansıtmaya çalışmaktadırlar ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Very fast and easy access to information as a result of globalization, technological developments and diversification of communication channels has increased the level of awareness of individuals As a result of the all information, the expectations of individuals whose consciousness levels have increased rapidly from organizations have also changed Today, stakeholders are asking organizations to provide quality products and services as well as expect organizations to fulfill their responsibilities such as providing quality products and services, creating social benefits, meeting employees' expectations, being reliable and transparent In line with these changes in the stakeholder expectations, organizations have moved from being focused solely on finance to becoming more reputable Organizations are now trying to fulfill their social responsibilities by engaging in activities aimed at solving social problems from one side, while at the same time trying to reflect their corporate reputation positively by meeting the emotional expectations of the stakeholders ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.