Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Anadolu Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Akarçay Havzası entegre su kaynakları yönetiminin belirlenmesinde WEAP ('Water Evaluation and Planning' system)yaklaşımının kullanılması

Usage of WEAP ('Water Evulation and Planning' system) approach in the determination of integrated water resources management for Akarcay Basin

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 425749 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Akarçay Havzasına dair su bütçesinin hesaplanması ve entegre su kaynakları yönetimi için WEAP ("Water Evaluation and Planning" System) programından yararlanılmıştır. WEAP Modelinde, akım gözlem istasyonlarından elde edilen uzun yıllar (1960-2010) yağış, akış, buharlaşma vb. gibi hidrolojik verileri ile nüfus, sulama arazileri ve endüstriyel su kullanımlarına ait istatistiki veriler kullanılmıştır. Söz konusu veriler dikkate alınarak WEAP programında model oluşturulmuştur. Oluşturulan model ile geleceğe yönelik (2011-2050) iyimser ve kötümser senaryolar türetilerek havzanın su bilançosu hesaplanmıştır. Anahtar kelimeler: Entegre su kaynakları yönetimi, havza yönetimi, WEAP modeli, Akarçay Havzası

Summary:

In this study, WEAP ("Water Evaluation and Planning" System) program has been used for estimating the water budget and integrated water resources management regarding Akarçay Basin. In WEAP Model, long term hydrological data obtained from flow observation stations such as precipitation, inflow, evaporation and some statistical data in respect to population, irrigation areas and industrial water usage have been used. In the program of WEAP, a model has been created with considering mentioned data. With created model, water budget has been calculated for future (2011-2050) by producing negative and positive scenarios in this basin. Keywords: Integrated water resources management, River basin management, the WEAP model, Akarçay Basin