Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Akarsu kıyılarına yönelik halkın rekreasyonel tercihlerinin Boğaçay ve yakın çevresi özelinde irdelenmesi

Discussion of public preferences for recreational river coasts in the case study of the Boğaçay

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316130 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada kentler için önemli bir kaynak olan akarsularla ilgili olarak, kent halkının rekreasyonel beklentilerinin ne olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Bu amaçla akarsu kıyılarının rekreasyonel kullanıma sunulma tipleri araştırılmış ve kullanıcı ihtiyaçlarının akarsu ekolojisini koruyarak sağlanmasının yolları, Antalya/Boğaçay akarsuyu özelinde irdelenmeye çalışılmıştır. Öncelikle dünyadan ve Türkiye'den, araştırma alanı için örnek niteliği taşıyan kent içi akarsu sistemleri ile ilgili araştırmalar incelenmiş, Boğaçay'ın mevcut durumu ile ilgili bilgiler toplanmış ve yapılması olası bir rekreasyon alanı için alan kullanıcılarının görüşlerini almak ve paydaşların akarsu ve doğa algı ve tutumlarını saptamak amacıyla anket çalışması yürütülmüştür. Yapılan çalışmanın sonuçları Faktör Analizi işlemine tabii tutulmuş ve analizden çıkan sonuçlar MANOVA yöntemiyle sorgulanmıştır. Çalışma sonunda kullanıcılarda Boğaçay ve yakın çevresi için alanda bir yeşil alan düzenlemesi beklentisi olduğu ve bu alanın yeşil alan ve yapısal uygulamalar dengesinin kurulduğu bir karakterde olması gerektiği tespit edilmiştir.

Summary:

In this study, it is determined that the expectations of urban people about recreational activities relating to rivers which are one of the significant resources for cities. For this reason, river use types which are presented for recreational use of the river shores is studied and in the specialized area of Antalya, the Boğaçay River, providing ways of users? requirements are examined by protect the river ecology. For that purpose the studies, from the world and Turkey, relating to urban river systems that could serve as a model to the area are revised, information relating to the Boğaçay have been investigated and a proposal river design scenario in a questionnaire has been examined to collect users? opinion and to determine stakeholders attitudes and perceptions about the river and nature on a study area. The results of the questionnaire put to the Factor Analysis and the results of the analysis are examined with the MANOVA method. Following the study for the Boğaçay River and its surroundings users have expectations relating to the design of green space and features of this area should comprise medium density use.