Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Akarsularda boyuna dispensiyon katsayısının belirlenmesi

Determination longitudinal dispertion coefficient in rivers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 151417 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmayı üç bölümde özetlemek mümkündür İlk bölümde akarsularda boyuna dispersiyon katsayısını tahmin eden yeni bir model geliştirilmiş ikinci bölümde yeni model literatüre geçen diğer modellerle karşılaştırılmıştır ve son olarak yeni modelin bir akarsu verisi için uygulaması yapılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

DETERMtNİNG LONGİTUDİNAL DİSPERSİON COEFFİCİENT İN RİVERS SUMMARY This study may be summarized within three parts ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.