Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı

Akaryakıt depolama tesislerinde oluşan atıksuların geri kazanımı için sıfır sıvı deşarj yaklaşımlı teknolojilerin geliştirilmesi

Development of zero wastewater discharge technologies for wastewater of fuel storage facilities

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 458871 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Endüstriyel atıksuların arıtımı ve gerikazanımı için teknolojilerin geliştirilmesi. Tezde membran teknolojisi ve mikroflotasyon teknolojisi araştırılmış olup metreküp atıksu için 2.5 TL'ye yakın maliyetle fizibil olarak su arıtılmıştır.

Summary:

Thesis goal is to develop technologies for treatment and reclamation of endustrial wastewater. In this study membrane and microflotation technologies are investigated and wastewater is successfully and feasibly reclaimed for human consumption for a price 2.5 TL per cubic wastewater