Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı / Çevre Bilimleri ve Mühendisliği Bilim Dalı

Akaryakıt istasyonunda iş sağlığı, emniyeti ve çevre yönetim sisteminin uygulanması

The application of occupational health, safety and environment management system at the gas station

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223058 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalısmada, is güvenligi ve çevre açısından akaryakıt sektörünün ve insaat sektörünün risklerini tasıyan akaryakıt istasyonunun insasına ve çalısmakta olan akaryakıt istasyonunun tadilatına yönelik bir yönetim sistemi tasarlanmıstır. Firmada İs Saglıgı, Emniyeti ve Çevre Yönetim Sistemi'nin olusturulmasından önce, Türkiye'de faaliyet gösteren üç akaryakıt firmasının dokümantasyon yapısı ve uygulamaları İSEÇ kapsamında incelenmis; sistemin planlanması için yasal ve akaryakıt sektörüne özgü gereklilikler belirlenmistir. Bu gereklilikler ısıgında gerçeklestirilen, yetki ve sorumlulukları da içeren dokümantasyon çalısmaları hakkında firma personeli bilgilendirilmis ve bir akaryakıt istasyonu insaatında uygulamaya geçilmistir. Gerçeklestirilen iç denetim ve yönetim gözden geçirme toplantısıyla sistemin aksayan yönleri tespit edilmistir. Uygulama sırasında ortaya çıkan, İs Saglıgı, Emniyeti ve Çevre Yönetim Sistemi'ne aykırı faaliyetlerin nedenleri firma ve akaryakıt sektörü açısından arastırılmıs, bu nedenlerin giderilerek, is güvenligi ve çevre açısından emniyetli bir akaryakıt istasyonu insasına yönelik önerilerde bulunulmustur. Anahtar Kelimeler: Akaryakıt, İs Saglıgı, Çevre Yönetim Sistemi

Summary:

Bu çalısmada, is güvenligi ve çevre açısından akaryakıt sektörünün ve insaat sektörünün risklerini tasıyan akaryakıt istasyonunun insasına ve çalısmakta olan akaryakıt istasyonunun tadilatına yönelik bir yönetim sistemi tasarlanmıstır. Firmada s Saglıgı, Emniyeti ve Çevre Yönetim Sistemi?nin olusturulmasından önce, Türkiye?de faaliyet gösteren üç akaryakıt firmasının dokümantasyon yapısı ve uygulamaları SEÇ kapsamında incelenmis; sistemin planlanması için yasal ve akaryakıt sektörüne özgü gereklilikler belirlenmistir. Bu gereklilikler ısıgında gerçeklestirilen, yetki ve sorumlulukları da içeren dokümantasyon çalısmaları hakkında firma personeli bilgilendirilmis ve bir akaryakıt istasyonu insaatında uygulamaya geçilmistir. Gerçeklestirilen iç denetim ve yönetim gözden geçirme toplantısıyla sistemin aksayan yönleri tespit edilmistir. Uygulama sırasında ortaya çıkan, s Saglıgı, Emniyeti ve Çevre Yönetim Sistemi?ne aykırı faaliyetlerin nedenleri firma ve akaryakıt sektörü açısından arastırılmıs, bu nedenlerin giderilerek, is güvenligi ve çevre açısından emniyetli bir akaryakıt istasyonu insasına yönelik önerilerde bulunulmustur. Anahtar Kelimeler: Akaryakıt, s Saglıgı, Çevre Yönetim Sistemi