Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı / Sanat Tarihi Bilim Dalı

Akbaba Dergisi ve Akbaba Dergisi'nin Türk çağdaş grafik sanatındaki yeri ve önemi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 249255 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akbaba Dergisi incelendiğinde sadece bir mizah dergisi kimliği değil aynı zamanda da görsel olarak bir tasarım kimliği taşıdığı da görülür. Akbaba Dergisi'nin sayfalarından akan tasarım ruhu, günümüz Türk çağdaş grafik tasarım ilkeleri düşünülerek karşılaştırıldığında çok büyük benzerlikler görülmektedir. Fakat Akbaba Dergisi'nin yayınlandığı dönem düşünülecek olursa günümüz Türk çağdaş grafik tasarım anlayışının o dönemde henüz gelişme aşamasında olduğu kolayca anlaşılır.Bu tez, Akbaba Dergisi'nin yayınlandığı dönemden başlayarak Türk çağdaş grafik sanatına çok büyük etkiler yaptığını ve grafik tasarım sanatının gelişmesine olumlu yönde çok büyük faydası olduğunu ispatlamak amacındadır.Çünkü incelenen ve yararlanılan kaynakların oluşturduğu bu teze bakıldığında;Günümüz tasarım anlayışıyla Akbaba Dergisi'nin tasarım anlayışı arasında çokbüyük benzerlikler olduğunu,Ayrıca Akbaba Dergisi yayınlanmaya başladığı dönemden itibaren Türk çağdaş grafik sanatındaki hızlanan ve büyüyen gelişmeye işaret etmektedir.

Summary:

When analyzed in detail, Akbaba Magazine can be considered as a magazine, which has also a visual design identity, rather than just being a comic. The design spirit that flows through the pages of the Akbaba Magazine shows many similarities when compared to the nowadays Turkish modern graphical design principles. However, considering the period that the Akbaba Magazine was being published, it can be easily seen that, the Turkish modern graphical design approach was in its earlier development stages.The aim of this thesis is to prove and show the great contribution and positive influence of the Akbaba Magazine, from its beginning, on the recent Turkish modern graphical design approach trend.The main inducement of this aim, depends on the resources that are being used for this thesis, which revealed that,There are great similarities between the design approaches of the Akbaba Magazine and the Turkish modern graphical design approach trends,Also the accelerating improvement in modern Turkish graphical art, since the Akbaba journal was found.