Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Akçay köyü Elmalı Antalya bölgesi mermerlerinin fiziko-mekanik ve kimyasal özellikleri blok alımı ve ihracatı

Physical and mechanical and chemical propeties of Akçay koyu Elmalı Antalya region marbles

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 572224 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bilimsel tanım açısından veya doğal mermer olarak tanımlanan taşlar, dolomitik kireçtaşı, kireçtaşı gibi doğal kayaçların başkalaşması sonucunda yeniden kristalleşmeye uğramasıyla meydana gelen başkalaşım ürünü bir kayaçtır Ticari anlamda tanımlanan mermer, blok verebilen ve kırılmadan kesilip parlatılabilen, güzel cilalanan, dayanıklılığı yüksek kayaçları temsil eder Çalışmanın amacı, Antalya-Elmalı mevkiinde bulunan mermer ocaklarındaki mermer kalitesini, fiziko-mekanik ve kimyasal analizlerle belirlemek, blok alınması ve çalışma prensiplerini incelemek, ihracat sürecini gözlemlemek Görünür porozitesi ortalama %4,63 (A kodu) ve %3,83 (B kodu) olarak tespit edilmiştir Kompasite değer ise %95,37 (A kodu) ve %96,17 (B kodu) şeklinde tespit edilmiştir Su emme değeri %1,57 (A kodu) ve %1,38 (B kodu) şeklinde belirlenmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In terms of scientific definition or natural marble, stones, dolomitic limestone, such as the result of the metamorphosis of natural rocks as a result of metamorphosis product Commercially defined marble represents rocks with high durability, which can give blocks and can be cut and polished without breaking, useful polished The aim of the study is to determine the quality of marble in the marble quarries in Antalya-Elmalı area with physico-mechanical and chemical analyzes, to examine the principles of block taking and working, to observe the export process The apparent porosity was found to be 4 63% (code A) and 3 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.