Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Akciğer cerrahisi öncesi operabiliteyi değerlendirmede kantitatif perfüzyon sintigrafisi ile vibration response imaging cihazının karşılaştırılması

Evalution of the utiliy of vibration response imaging device versus quantitative perfusion scintigraphy in the assessment of patients before lung resection surgery

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 248646 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Akciğer cerrahisinde preoperatif dönemde VRI cihazı ile hesaplanan tahmini postoperatif FEV1 ve DLCO'nun en az kantitatif perfüzyon sintigrafisi kadar güvenilir olduğunu göstermek Materyal ve Metod: Toplam 20 hastanın preoperatif tahmini solunum fonksiyon değerleri ile postoperatif gerçek değerleri karşılaştırıldı Preoperatif dönemde FEV1, DLCO, VRI analizi ve kantitatif perfüzyon sintigrafisi yapıldı VRI ve perfüzyon sintigrafisi ile hesaplanan postoperatif tahmini FEV1 ve DLCO değerleri ile postoperatif gerçek FEV1 ve DLCO değerleri karşılaştırıldı Bulgular: Preoperatif dönemde VRI ve perfüzyon sintigrafisi ile yapılan tahmini FEV1% (r=0 87), FEV1 mutlak (r=0 90) ve DLCO% (r=0 90) değerleri korele bulundu Perfüzyon sintigrafisi ile hesaplanan tahmini FEV1% ve FEV1 mutlak değerlerin ortalaması sırasıyla 78,70±18,53 ve 2 20±0 59 bulundu Perfüzyon sintigrafisi ile hesaplanan hem PPO FEV1% (p<0 05) hem de mutlak FEV1 (p<0 001) değerlerinin operasyon sonrası ölçülen gerçek değerler ile uyumlu olduğu görüldü VRI cihazı ile hesaplanan tahmini FEV1% ve FEV1 mutlak değer sırasıyla sırasıyla; 68,95±16,91 ve 1 92±0 59 bulundu Aynı şekilde VRI ile hesaplanan hem PPO FEV1% (p<0 05) hem de mutlak FEV1 (p<0 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Aim: To investigate the reliability of postoperative predicted FEV1 and DLCO values calculated by VRI to guide the selection of patients for lung resection surgery in comparison with perfusion scintigraphy Material?Methods: A total of 20 subjects underwent evaluation prior to lung resection surgery and postoperative lung function after surgery Preoperative pulmonary function testing (FEV1, DLCO), quantitative perfusion radioisotopic lung studies and quantitative breath sound measurements by vibration response imaging (VRI) were performed to estimate postoperative lung function Results: VRI measurements correlated well with perfusion measurements of percent predicted FEV1 (r=0 87) absolute FEV1 (r=0 90) and DLCO (r=0 90) Predicted values of FEV1% and absolute FEV1 calculated with perfusion scintigraphy were 78 70±18 53 and 2 20±0 59 respectively Both ppo FEV1% (p<0 05) and absolute FEV1 (p<0 001) values calculated with perfusion scintigraphy correlated with postoperative actual values Predicted values of FEV1% and absolute FEV1 calculated with VRI were 68 95±16 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.