Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Akciğer hastalıklarında inspiratuar ve ekspiratuar yüksek rezolüsyonlu bilgisayarlı tomografi

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 102699 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

7. ÖZET Çalışmamızda inspiratuar ve ekspiratuar YRBT uygulanan 65 hasta incelemeye alındı. İncelenen hastaların tanıları 14' ü kronik bronşit, 10' u amfizem, 9' u bronşiektazi, 8' i astım, 9' u interstisyel fibrozis, 3' ü panbronşiolit, 4' ü sarkoidoz, 2' si lenfanjitis karsinomatoza, 3' ü bronkoplevral fıstül, biri Swyer-James Sendromu ve 2' si tüberküloz idi. Ekspiratuar YRBT tetkikinde; hava hapsi ve buzlu cam opasitesinin ayrımı, sentrilobüler amfizemde belirginleşme ve 5 mm. in altındaki sentrilobüler amfizemin saptanması, interstisyel fibrozis olgularında fibrozisin belirginleşmesi, sarkoidoz olgularında hava yolu obstrüksiyonuna bağlı olarak gelişen hava hapsinin saptanması, bronşiektazide ve bal peteği akciğerinde çap değişiklikleri değerlendirildi. Ekspiratuar inceleme, klinik olarak distal hava yolu hastalığı, sentrilobüler amfizem, sarkoidoz düşünülen hastalarda rutin olarak uygulanabilir. Bronşiektazide tanı için inspiratuar YRBT yeterli olup kompansatuar hava hapsini saptamak açısından ekspiratuar inceleme yapılabilir. İnterstisyel fibrozis olgularında solunum fonksiyon testleri restriktif paternin yan ısı ra obstrüktif patern de gösteriyor ise ekspiratuar incelemeye başvurulabilir. Astım hastalarında YRBT, komplikasyonların değerlendirilmesinde kullanılabilir. 40 </td></tr> <tr class="renkbas"><td colspan="4" height="7"></td> </tr> <tr class="renkp" ><td colspan="4" id="td1">

Summary: