Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Akciğer kanser rezeksiyonunda tek istasyon N2 tespit edilmiş hastalarda cerrahi tedavi sonuçları

Surgical treatment result of patients diagnosed with single station N2 in lung cancer resection

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 288529 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Arka plan: Primer küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK), T faktörü açısından komplet rezeksiyon yapılmış uzak organ metastazı olmayan hastalarda en önemli prognostik faktör mediastinal lenf nodu metastazıdır Amaç: Bu çalışma, sebepleri açısından, ?tesadüfi N2? hastaların preoperatif neden tespit edilmediğini ve sonuçları açısından, hangi ?tesadüfi N2? hastalarının sağkalımının daha iyi olduğunu ve nedenlerini ortaya koymayı amaçlamıştır Gereç ve Yöntem: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında, Ocak 2001-Kasım 2008 tarihleri arasında primer akciğer kanseri sebebi ile ameliyat edilen 597 hastadan tek istayon mediastinal ?tesadüfi N2 ?lenf nodu metastazı tespit edilmiş 32 hasta çalışmamıza dahil edildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Background: Mediastinal lymph node metastasis is the most important prognostic factor in non-small primary cell lung cancer (NSCLC) for patients subjected to complete resection for T factor and with no distant organ metastasis Aim: This study aims to investigate why incidental N2 patients were not preoperative evaluated in terms of reasons, and to determine which incidental N2 patients had better survival chance in terms of results and the effective factors, as well Material and Method: The study included 32 patients diagnosed with single station mediastinal ?incidental N2? lymph node metastasis out of 597 patients operated due to primary lung cancer in the Thoracic Surgery Department of Medical Faculty of Istanbul University between January 2001 and November 2008 Patients were categorized into 3 groups with regard to metastatic lymph node stations Group 1: patients (n: 5, 15 6%) diagnosed with metastasis in aorticopulmonary (5 and 6 numbers) lymph nodes; Group 2: patients (n: 18, 56 2%) diagnosed with metastasis in inferior mediastinal (7, 8 and 9 numbers) lymph nodes; and Group 3: patients (n: 9, 28 2%) diagnosed with superior mediastinal (2 and 4 numbers) lymph nodes Results: Factors effective on survival and disease-free survival durations were separately investigated for all patients and groups The mean survival rate for all patients was 50 0% in two years, and 29 0% in five years The five-year general survival and disease-free survival rates were 40 0% and 40 0% in Group 1, 33 3% and 44 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.