Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Radyodiagnostik Anabilim Dalı

Akciğer kanseri erken tanısı

Early diagnosis of lung cancer

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 326321 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Amaç: Akciğer kanserine bağlı ölümleri azaltmak için tarama programı olarak dijital radyografi (DR) ile birlikte kullanılabilecek Bilgisayar Destekli Tanı (BDT) sisteminin etkinliğini araştırmak Yöntem: Çalışmamızda Mart 2010 Nisan 2011 tarihlerinde digital radyografide nodül saptanan ve nodül varlığı Bilgisayarlı Tomografi (BT) ile verifiye edilen 24 hastanın ve digital radyografileri normal olan 21 hastanın dijital radyografi görüntüleri Bilgisayar Destekli Tanı (BDT) programı ile tarandı Digital radyografi çekimlerinde DirectView DR 7500 Sistem ( Kodak, NY, USA ) ,BT çekimlerinde Aquillon 64 dedektörlü BT ( Toshiba Medical Systems, Tokyo, JAPAN) kullanıldı Dijital radyografi görüntüleri OnGuard 5 1( Riverain Medical, Ohio, USA ) programı ile tarandı Verilerin analizi için SPSS 14 programı (SPSS Inc ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Objective: The aim was to evaluate the usefulness of a Computer-Aided Diagnosis (CAD) systems which can be used with Digital Radiography (DR) as a screening test to decrease the lung cancer-related deaths Methods: In our study 24 nodule-positive (verified by Computed Tomography) and 21 nodule-negative chest radiography between March 2010 April 2011 scanned with CAD program DR images obtained with DirectView DR 7500 System ( Kodak, NY, USA ) and for CT examinations Aquillon 64 dedector CT ( Toshiba Medical Systems, Tokyo, JAPAN) was used DR images scanned with OnGuard 5 1( Riverain Medical, Ohio, USA ) program The study data evaluated with SPSS 14 program (SPSS Inc ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.