Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Akciğer kanserlerinde uzak metastaz taramalarının yarar-maliyet analizi

Coast-effective analysis of routine screening of bronchogenic carcinoma

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 91657 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

50 8 ÖZET 1 1997 Ocak - 1999 Aralık yıllan arasında akciğer kanseri tanısı almış 323 hastadan uzak metastaz taramaya ait kayıt bulunan 293 vaka incelendi 2 Evre I de, 70 hastadan 1 hastada kemik metastaz, 1 hastada beyin metastaz bulundu Evre II 'de, 57 hastadan 2 hastada karaciğer metastazı, 3 hastada kemik metastazı ve 1 hastada beyin metastazı bulundu Evre ni'te, 72 hastadan 3 hastada karaciğer metastazı, 3 hastada kemik metastazı ve 4 hastada beyin metastazı bulundu ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.