Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Akciğer kanserli hastalarda epoksid hidrolaz HİS139/ARG VE TYR113/HİS ge polimorfizmlerinin incelenmesi

Effects of Epoxide Hydrolase His139Arg and Tyr113His polymorphisms on Lung Cancer Risk.

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 224285 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mikrozomal epoksid hidrolaz, karsinojenlerin hem aktivasyonunda ve hem de detoksifikasyonunda rol oynayan önemli bir faz I biyotransformasyon enzimidir EPHX polimorfizmlerinin akciğer kanseri riski üzerinde etkili olduğu çeşitli çalışmalarla gösterilmiştir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Microsomal epoxide hydrolase (EPHX) plays an important role in both activation and detoxification of carcinogens Two polymorphisms at exon 3 Tyr113His and exon 4 His139Arg have been reported to be associated on lung cancer risk We used PCR, RFLP and gel electrophoresis techniques to detect these two polymorphisms on 56 lung cancer patients and 40 controls In our study we found statistically mean frequencies and significiantly difference in the distribution of exon 3 polymorphic genotypes on lung cancer patients and controls ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.