Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Temel Onkoloji Anabilim Dalı

Akciğer kanserli hastalarda NQO1 gen ekspresyonu ve genetik değişiklikler

NQO1 gene expression in lung cancer and genetic alterations

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 193409 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZETYalnız, Z Akciğer Kanserli Hastalarda NQO1 Gen Ekspresyonu ve Genetik Değişiklikler stanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Temel Onkoloji ABD Yüksek Lisans Tezi stanbul 2006 Karsinojen metabolizmasında görev alan genlerde görülen varyasyonlar akciğer kanserineyatkınlık açısından önemlidir NAD(P)H: kinon oksidoredüktaz enzimi detoksifikasyonenzimidir Ksenobiyotiklerin metabolizmasında rol oynar Genin 609 bç'de görülen C>Tpolimorfizmi enzimatik aktivitenin azalmasına sebep olur Myeloperoksidaz enzimi sigaradumanında bulunan çeşitli karsinojenlere karşı akciğer dokusundan salınan oksidatif /metabolik bir enzimdir MPO geninin promoter bölgesinde görülen -463 G>A polimorfizmiSP1 transkripsiyon faktörünün gene bağlanma afinitesinde azalmaya sebep olur A allelininbir ya da iki kopyasını taşıyan bireylerde prokarsinojenlerin aktivitasyonu azalır Bu nedenleMPO polimorfizminin akciğer kanseri açısından koruyucu olduğu düşünülmektedir Mikrozomal epoksit hidrolaz geni sigarada bulunan karsinojenlerin detoksifikasyonu veaktivasyonunda rol oynar Genin 3 eksonunda görülen T>C (yavaş allel) ve 4 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACTYalnız Z NQO1 Gene Expression In Lung Cancer and Genetic Alterations stanbulUniversity, Institute of Health Science, Basic Oncology Department Master Thesis stanbul 2006 Variations in the carcinogen metabolism genes play on important role in predisposition tolung cancer NAD(P)H quinone oxidoreductase is a detoxification enzyme acting in thexsenobiotics metabolism The C>T polymorphism of the gene at the 609 position results inthe decrease of the enzymatic activity Myeloperoxidase is released from the neutrofils andmonocytes In the lung tissue, it acts against various carcinogens which are found in smoke The -463 G>A polymorphism occurs in the promoter region of the MPO gene and impairs thegene binding affinity of the SPI transcription factor Activation of the procarcinogencompounds decreases in individuals who have one or two copies of A allele ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.