Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı

Akciğer rezeksiyonu sonrası solunum fonksiyonu tahmininde rezeke edilecek segmentlerin lokalizasyonunun etkisinin araştırılması

Searching the effect of lokalization of segments that will be resected in the prediction of respiratory function after the lung resection

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 165214 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Çalışmamızda parsiyel akciğer rezeksiyonu yapılan olgularda SFT "öngörülen postoperatif FEVl"leri hesaplayıp, ameliyat sonrasında erken ve geç dönemde yeniden ölçerek doğruluklarım rezeksiyonun lokalizasyonuna göre kıyaslamayı amaçladık Ayrıca "kalan akciğer dokusunun bu yeni duruma uyumu nasıl olmaktadır?" sorusuna yanıt bulmaya çalıştık Preoperatif (1 hafta) ölçülen FEVİ ile postoperatif beklenen FEVİ, erken post operatif (Lay) ve geç postoperatif (4-6 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT In our study, in the concepts whose partial lung resection was made, pulmonary function test by accounting pulmoner postoperative FEV1, by measuring after operation in early and late period again, we aimed to compare its realities according to resection of the lokalization In addition to this, we tried to find an answer to this question"how is the sequence of the lung that rests to this new situation?" FEV1 early postoperative(the first month) and late postoperative (4_6th month) FEW degrees which were measured Preoperative (1th week) and arterial blood gas were compared ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.