Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Zootekni Anabilim Dalı

Akdeniz bölgesi doğal Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) populasyonlarındaki genetik çeşitliliğin mikrosatelit markerler kullanılarak belirlenmesi

Determination of genetic diversity of native Bombus terrestris (Hymenoptera: Apidae) populations in The Mediterranean Region by microsatellite markers

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 316164 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada, Antalya - Kemer (n = 40), Antalya - Termesos (n = 37) ve Adana (n = 30) doğal Bombus terrestris populasyonlarını temsil eden toplam 107 adet işçi arı örneği BT06, BT09, BT20, B100, B116, B118, B119, B121, B124 ve B126 mikrosatelit lokusları bakımından tanımlanmıştır. Antalya - Kemer, Antalya - Termesos ve Adana populasyonlarında sırasıyla gözlenen allel sayısı (Na), 10.3, 9.8 ve 9.2, etkili allel sayısı (Ne), 6.4, 5.7 ve 5.8, gözlenen heterezigotluk (Ho) 0.73, 0.71 ve 0.70 ve beklenen heterozigotluk (He) değerleri, 0.75, 0.72 ve 0.74 olarak belirlenmiştir. Antalya - Kemer, Antalya - Termesos ve Adana populasyonlarının incelenen on mikrosatelit lokus bakımından Hardy - Weinberg genetik dengesinde oldukları tespit edilmiştir. Bu çalışmada elde edilen genetik veriler incelenen on mikrosatelit lokusun B. terrestris türünün ekotip düzeyindeki farklılıklarını belirlemede etkin markerler olmadığını göstermiştir.

Summary:

A total of 107 worker bee samples were collected from 3 native B. terrestris populations (Antalya-Kemer, Antalya-Termesos and Adana). The genetic structure of the native Bombus terrestris populations was investigated by using ten microsatellite markers (BT06, BT09, BT20, B100, B116, B118, B119, B121, B124 and B126). The mean number of alleles (Na), effective number of alleles (Ne), observed heterozygosity (Ho) and expected heterozygosity (He) values for the Antalya - Kemer, Antalya -Termesos and Adana populations were estimated as Na = 10.3, 9.8 and 9.2, Ne = 6.4, 5.7 and 5.8, Ho = 0.73, 0.71 and 0.70 and He = 0.75, 0.72 and 0.74 respectively. There was not significant deviation from Hardy-Weinberg equilibrium in the population. Genetic data generated in the present study showed that examined mikrosatelit loci were not effective markers to distinguish of B. terrestris ecotypes.