Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Peyzaj Mimarlığı Anabilim Dalı

Akdeniz bölgesi tatil köyü ve resort yerleşimlerinde yeşil alanların bakım ve onarımına ilişkin sorunlar ve çözüm önerileri: Lykia World and Links Golf Antalya örneği

The problems and suggested solutions on the maintenance and repair of the green areas at holiday villages and resorts in the Mediterranean region: The case of Lykia World and Links Golf Antalya

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 256260 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Resort oteller tatil köyleri ve diğer tüm turizm tesislerinde misafirlerin konforunu sağlayacak iç mekan standartları ve etkinliklerin çeşitliliği belirlidir ve bu standartlar her yerde aynıdır. O halde bir turizm tesisinin dünya üzerinde tek ve eşsiz olmasını sağlayabilecek kriterler doğal ve kültürel çevrenin özellikleri, arazinin doğal topoğrafyası, doğal bitki örtüsü, iklim özellikleri, yörenin doğal ve kültürel peyzaj özelliklerinden ilham alınmış bir peyzaj tasarımıdır. Bu nedenle yörenin doğasında var olan özellikleri ortaya çıkaracak şekilde tasarlanan bir peyzaj düzenlemesi kısa zamanda başarıya ulaşır. Turizm tesislerinde ana hedef misafir memnuniyeti olduğu için planlı, işlevsel ve estetik bir peyzaj tasarımı, turizm tesisini de başarıya götüren kriterlerden biridir.Bu tezde resort ve tatil köyü yerleşimlerinde peyzaj tasarımı, projelendirilmesi, uygulama ve bakımına dair açıklamalara yer verilmiş; Antalya Köprüçay Bölgesindeki Lykia World & Links Golf Antalya Resort yerleşimine dair peyzaj yapısal ve bitkisel uygulama aşamaları ve bakım çalışmaları detaylandırılmıştır. Ayrıca peyzaj çalışmalarının her aşamasında ortaya çıkabilecek sorunlar ele alınmış ve çözüm önerileri ortaya konmuştur.

Summary:

The standards of the indoor places and the variety of the facilities are mostly similar at the resort hotels, holiday villages and the other tourism properties. In that case, the measures of value to be unique in the world of tourism must be the landscape design made in accordance with the natural and cultural features, topography, natural vegetation, climate characteristics and the local features. Therefore, a landscape arrangement which reveals the natural characteristics of the region can succeed in the short term. Guest satisfaction is the main target of the tourism companies; so the planned, functional and esthetical landscape designs can be accepted as one of the criterion leading the tourism properties to achieve success.This study includes the definitions of landscape designing, planning, implementation and maintenance issues and details of the floral and structural implementation phases and the maintenance works also. And the probable problems which may be occurred during the landscape project were explained as well.