Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sanat Tarihi Anabilim Dalı

Akdeniz çevresi ortaçağ camcılığı ışığında Demre Aziz Nikolaos Kilisesi cam buluntuları

Glass findings from Demre (Myra) St. Nicholas Church, in the light of medieval Mediterranean Glassware

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 217026 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Demre Aziz Nikolaos Kilisesi Kazıları, 1989 yılından bu yana, Prof Dr Yıldız Ötüken tarafından sürdürülmektedir Çalışmamın konusunu, Demre AzizNikolaos Kilisesi kazılarının başından 2003 yılına kadar bulunan camların tümü ile,2003 yılından sonra bulunanlar arasındaki yeni tipler oluşturmaktadır Bu tezdecevap bekleyen ana sorunlar, Demre camlarının üslup, form ve işlevsel özellikleri;kullanım alanları; tarihlendirme sorunları; ve Akdeniz çevresinde cam üretimi vekullanımı içindeki yeri olmuştur Bu sorunların çözümlenmesi için, öncelikle camların restitüsyonları yapılmış,işlevlerine göre gruplanmışlardır Bu gruplar, kendi içlerinde türlere ve tiplereayrılmışlardır Tipolojisi yapılan bu camlar, form ve bezeme açısından Akdenizçevresindeki diğer yerleşimlerin buluntularıyla karşılaştırılarak, işlev ve tarihlemeçalışmaları yapılmıştır Ancak, buluntuların değerlendirilmesindeki en önemlibelirleyici, kazıda bulunan mekanların özellikleri ve kazıda ortaya çıkan tabakalarındeğerlendirilmesi olmuştur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The Excavations at St Nicholas Church at Demre, Antalya have beencontinued since 1989 by Prof Dr Yıldız Ötüken In this study, all the glasses foundfrom 1989 to 2003 are studied, also the new forms found after 2003 are added Themain questions of this study are, style, form and functional problems of Demreglasses, dating problems and their place in Mediterranean glass production To answer these questions, the glasses have been restituted, and groupedaccording to their functions and types ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.