Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Tarih Anabilim Dalı / Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı

Akdeniz hakimiyetinde Osmanlı Devleti ve korsanlık (1695-1789)

Ottoman State and privateering on mediterranean sovereignty (1695-1789)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 141026 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ÖZET Bu çalışmada Osmanlı deniz tarihi konu edildi. 1695-1789 yıllan arasım kapsayan bir dönemde Osmanlı Devleti'nin Akdeniz hakimiyeti konusuna izinli korsanlık ve deniz haydutluğu olguları çerçevesinde bakıldı. Bu bağlamda Osmanlı Devleti'nde izinli korsanlık ve deniz haydutluğu tanımlanarak bunların Osmanlı deniz hukukundaki görünümleri incelendi. Böylece izinli korsanlık ve deniz haydutluğunun Osmanlı deniz gücü üzerindeki etkileri incelenerek XVIII. yüzyıl Osmanlı denizciliği üzerine sonuçlara varılmaya çalışıldı. Osmanlı Devleti, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'deki sularının güvenliğini Osmanlı donanmasının her ilkbaharda çıktığı Akdeniz seferi ve Osmanlı deniz sancaklarının gemileri tarafından gerçekleştirilen bölgesel koruma ile sağlıyordu. XVin. yüzyılda da gerek donanma gemilerini korsanlıkla görevlendirerek gerekse gemi kaptanlarını korsan olarak atayarak deniz güvenliğini sağlamakta izinli korsanlardan faydalanıldı. Bu izinli korsanların temel görevi ise Osmanlı sularına giren düşman ve deniz haydudu gemilerini yakalamak idi. Osmanlı izinli korsanlarının hareketleri, devletin diğer devletlerle yapmış olduğu anlaşmalarla biçimlendi. Bu anlaşma şartlarına uymayan hareketler deniz haydutluğu kabul ediliyordu. Böylece XVHL yüzyılda deniz haydutları, Osmanlı deniz güvenliğini tehdit ediyorlarken Osmanlı izinli korsanları bu haydutları takip ve yakalama görevleri ile deniz güvenliğini sağlıyorlardı. 313

Summary:

ABSTRAC The subject of this work is about the Ottoman naval history. Between 1695- 1789 years, it has been examined the Mediterranean dominant of the Ottoman State from the point of view of the piracy and privateering. From this point of the view, the piracy and privateering in the Ottoman State have been defined, and examined the aspects of the these in the Ottoman naval base. Consequently, it has been arrived to some results about the Ottoman naval in the XVIIL century by examining of the piracy and privateering on the Ottoman naval force. The Ottoman State had been providing the safety of the mediterranean waters by the voyages in every spring and with the regional protection that has been made by the ships of the Ottoman's sea provinces. In the XVTfl. century, it has been benefited from the privateering for the protection of the sea safety by commissioning both naval ships as privateer and appointing the sihp captains as privateer, the main function of these privateers was grabbing the enemy and pirate ships that sailing secretly into Ottoman waters. The acts of the Ottoman's privateers had been formed with agremeents that Ottoman State had made other states. The acts that didn't obeyed the rules of this agremeent was being received as piracy. Thus in the XVIII. century, Ottoman's privateers had established the Ottoman sea safety to follow and catch pirates who threatened the sea safety. 314