Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İktisat Anabilim Dalı / Gıda Ekonomisi ve İşletmeciliği Bilim Dalı

Akdeniz için birlik anlaşması ve Türkiye'nin değişen yaş meyve ve sebze ticareti: Akdeniz kısmı denge ticaret modeli ile bir uygulama

Union for the Mediterranean agreement and Turkey's changing fresh fruits and vegetables trade: An exercise with mediterranean partial equilibrium agricultural trade model

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 280546 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Barselona Süreci tarafından ilk adımları atılmaya başlanan Akdeniz İçin Birlik Anlaşması, AB ile Akdeniz Bölgesi ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir sayfa açılmasını sağlamıştır. Türkiye'de yakın zamanda bu anlaşmayı imzalayarak bu ilişkinin bir parçası olmuştur. Anlaşmanın ana hedeflerinden biri, Akdeniz Bölgesi'nde serbest bir ticaret alanının kurulması olarak belirlenmiştir. Bu çalışma, oluşturulacak tarımsal serbest ticaret alanının, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ticareti üzerindeki etkilerini incelemektedir. Akdeniz Kısmi Denge Tarım Ticaret Modeli (AMTM); Türkiye, Avrupa Birliği (AB) ve de Akdeniz ülkeleri üzerinde değişen politika etkilerinin ölçülmesinde kullanılmaktadır. Simülasyon sonuçları AB'nin model ürünlerindeki tam liberalizasyonunun, Türkiye'nin ticaret deseninde önemli bir değişime neden olmadığını göstermekte iken bunun yerini zeytin ve domates pazarındaki karşılıklı liberalizasyon aldığında Fas'ın AB'ye ihracatı, Türkiye'nin aynı istikametli ihracatı ile küçük bir oranda yer değiştirmektedir.

Summary:

The Union for the Mediterranean Agreement, for which the first steps were initiated by the Barcelona Process, has opened a new page in relations between the EU and Mediterranean countries. Turkey has also became a part of this relationship by signing it recently. One of the main aims of the Agreement is stated as achievement of free trade in the Mediterranean region. This paper analyses the effects of created agricultural free trade area on Turkey's fresh fruits and vegetables trade. Mediterranean Partial Equilibrium Agricultural Trade Model (AMTM) is used to measure the changing policy impacts both on Turkey, the EU and Mediterranean countries. Simulation results show that there are no significant changes in trade patterns of Turkey due to the EU?s full liberalization in the model comodities, however once bilateral liberalization is in place in olives and tomatoes markets Moroccon exports to the EU replaces Turkey?s exports to the same destination at small rates.