Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Resim Anasanat Dalı

Akdeniz medeniyetlerinin çağdaş Türk resmine yansıması

The reflections of mediterranean civilizations Turkish picture arts

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 408671 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Akdeniz ve çevresinde gelişen kültür, sanat ve bilimin, günümüz dünya uygarlığına önemli katkıları olmuştur Günümüz Türkiye'sinde mevcut bulunan ve gelişmekte olan sanat ve kültür temeli, hiç şüphesiz ki Anadolu toprakları üzerinde, geçmişten günümüze gelen mirasın üzerine kurulmuştur Bu mirasın içinde kuşkusuz, Akdeniz kıyılarında gelişen medeniyetlerin de günümüz bilim ve sanatının gelişiminde çok önemli rolü olmuştur Bu tez çalışmasında; Akdeniz kıyılarında gelişmeye başlayan yaşam, kültür, sanat ve bilim genel anlamda özetlenerek, Anadolu'nun Akdeniz kıyılarında kurulmuş olan medeniyetlerin sanatları araştırılmış ve Çağdaş Türk Resim Sanatçılarına Yansımaları (literatüre geçmiş çağdaş sanatçılar bağlamında) incelenmiştir 1 Bölüm'de Anadolu Akdeniz Medeniyetleri'nde Resimsel Bulgular, iki alt başlıkta ele alınmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The culture, art and science that had evolved in the Mediterranean Region had serious contributions to the world civilization The basic of art and culture which has been developing for many years in the recent Turkish Republic has been founded on Anatolian land that contains respectable historical heritage Certainly, the role of the civilizations which developed near the Mediterranean Region couldn?t be negated in the point of contributions to the contemporary science and art In this thesis initially, the life, culture, art and science that had been in Mediterranean Riviera are summarized Then, the art of old ?Mediterranean Civilizations have been searched and Their Reflections on Comtemporary Turkish Picture Artists have been analysed (in the context of literature artists) In the first section, the title ? The Artistic Findings in Anatolian Mediterranean Civilizations? have been handled into two subtitles The first subtitle is; ?Artistic Findings in Prehistorical Times? In this section; the cave drawings of Paleolithic Era have been searched through the Mediterranean Coast ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.