Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Geomatik Mühendisliği Anabilim Dalı / Geomatik Mühendisliği Bilim Dalı

Akdeniz su kütlesi değişimlerinin altimetri ve uydu gravimetri yöntemleriyle belirlenmesi

Determination of the water mass change of Mediterranean sea by altimetry and satellite gravimeter techniques

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 323895 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Deniz seviyesinin küresel olarak yükselmesi, kutuplardaki buzulların erimesi ve okyanus suyunun sıcaklığın artmasıyla orantılı olarak hacminin artmasıyla doğrudan etkilenmektedir Dünya nüfusunun %60'ının kıyı kuşağında yaşadığı ve nüfusu 2 5 milyonun üzerinde olan şehirlerin üçte ikisinin koy ve körfezlerde bulunduğu düşünüldüğünde, konu insanoğlu için önem arz etmektedir Deniz seviyesinde meydana gelen değişikliklerin temel sebepleri, sıcaklık tuzluluk, iklime ve zamana bağlı olarak da kütle kaynaklı değişimlerdir Sıcaklık ve tuzluluk sterik değişimin parametreleri olup, buzullar, yağışlar, akıntılar gibi çevresel faktörler de kütlede değişime neden olmakta bu da gravite değerinde değişikliklere sebebiyet vermektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Global sea level rise is related directly to the melting fact of polar glaciers and rising of ocean water volume which is relevant to high temperature Considering 60% of the world's population live in coastal belt and two thirds of the cities which have more than 2,5 million population are located near bays and gulfs, this subject has importance for human being The main reasons for the changes in sea level are temperature, salinity, climate-induced changes by time that are depending on the mass Temperature and salinity are the steric parameters of change whereasglaciers, rainfall, currents cause changes in environmental factors such as the mass so this gives rise to changes in the value of gravity Satellite altimetry offers to determine the exchange of total sea level which is a combination of both mass and steric change Steric sea level can be derived by water pressure, temperature, salinity and some ocean models ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.