Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin iletişim beceri düzeyleri ile atılganlık düzeylerinin incelenmesi

Examination of the communication skills and assertiveness levels of students enrolled at Akdeniz University Physical Education Department and Higher School of sports

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 407430 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin, iletişim beceri düzeyleri ile atılganlık düzeylerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This study has been carried out in order to observe the Communication Skills and Assertiveness Levels of the Students who are enrolled at the Akdeniz University - Physical Education Department and Higher School of Sports The quota sample of the research was comprised of students enrolled in the Physical Education Department and Higher Schools of Sports in Akdeniz University – Higher School of Physical Education and Sports The sample was driven from the students who are enrolled to the Physical Education Branch and Higher School of Sports which reports to the Akdeniz University during the academic year of 2013-2014 A total of 420 students, 229 female and 191 male students, enrolled in different classes at the Teacher School of Physical Education and Sports, Sport Administrator, Sportive Coach Training and Recreation Departments, participated in the research The survey method was used during the research ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.