Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Akdeniz Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi erişkin hematoloji servisi ve erişkin kök hücre transplantasyon ünitesinde hava kontaminasyonunun iki farklı yöntem kullanılarak değerlendirilmesi

Evaluation of air contamination levels using two different methods at adult haematology unit and adult stem cell transplantation unit in Akdeniz University Hospital

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 421982 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hastanemizin kritik bölümlerinde hava kontaminasyonu düzeylerini ilk kez belirlemek, farklı havalandırma özelliklerine sahip bölümleri ve dış ortamı karşılaştırmak ve hava kontaminasyonunu araştırmak için kullanılan iki yöntemin etkinliğini değerlendirmek amacıyla bu çalışma gerçekleştirildi ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

This was the first study to determine air contamination levels in our hospital's critical departments and to compare departments with different air condition characteristics and outside air to search the efficacy of two assays used For this purpose air specimens were collected from 17 different place continiously throughout 25 week-period For sampling, air quality control tool that automaticly impacts a known volume of air to agar and sedimentation assay that lefts agar plaques open for a certain period of time at the sampling area were used Bacteria inoculum (CFU/m3) at adult stem cell transplantation unit (SCTU) patient rooms, SCTU room toilet, SCTU coridor, SCTU's neighbour coridor, adult haematology service (HS) patient room, HS room toilet, HS coridor, hospital garden environment with air sampler were 197,50 ± 296,30, 184,96 ±213,63, 210,08 ± 137,48, 802,80 ± 397,42, 969,20 ± 603,47, 914,41 ± 581,57, 867,84 ± 489,29, 370,04 ± 292,66 respectively; with sedimentation assay were 221,60 ± 372,35, 142,86 ± 247,98, 211,92 ± 102,27, 767,88 ± 875,15, 796,02 ± 604,01, 881,93 ± 716,82, 1087,00 ± 599,19 respectively ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.